Lagerstatus:
Finns i lager
Visa orderhistorik

Ja
Nej

Medarbetare

Priser

Lager

Nyckelord

Katalogtext

I kokboken "Kokgropar och andra aktiviteter i Forsmarks skogar" fortsätter konstnärerna Karin Willén och Carl Johan Erikson på det tema om matlagning och kärnkraft som de påbörjade med boken "10°C - Recept från Forsmarks skärgård" (2016). Boken utspelar sig i skogarna i området vid Forsmarks kärnkraftverk. Här lagar författarna mat i kokgropar i jorden, ovanpå det urberg som i framtiden är tän

Saga

"Kokgropar och andra aktiviteter i Forsmarks skogar" utmanar läsaren att reflektera över människans plats på jordklotets tunna skorpa. Det är en kokbok för matlagning i skogsmark, med rätter tillagade ovanpå ett planerat slutförvar av kärnbränsle. I boken "10°C - Recept från Forsmarks skärgård" från 2016, kombinerade konstnärerna Carl Johan Erikson och Karin Willén matlagning, kärnkraft och konst i kokbokens form. Boken samlade recept för strömming och abborre fångad i närheten av kylvattenutloppet från Forsmarks kärnkraftverk. I sin nya bok "Kokgropar och andra aktiviteter i Forsmarks skogar" fokuserar Erikson och Willén istället på aktiviteten och platsen, och har flyttat ut sin matlagning i skogarna sydost om Forsmarks kärnkraftverk. De har grävt kok- och syragropar i markytan som täcker det urberg som i framtiden planeras härbärgera ett slutförvar för uttjänt kärnbränsle. Genom att laga och äta mat utomhus skapar de en relation till skogen och närmar sig komplexa frågeställningar där människans tid ställs mot geologisk tid och det radioaktiva avfallets mångtusenåriga framtid. Boken innehåller sex vardagliga recept. Aktiviteterna grävandet och tillredningen av rätterna är omsorgsfullt och vackert dokumenterade och boken är utsökt formgiven av Johanna Finne. Bokens matta papper, de jordnära kapiteltexterna och fotografierna som kryper nära markytan gör bläddrandet i boken till en taktil upplevelse. "Vad är en jord?", frågar sig filosofen Johan Redin i bokens efterord, som handlar om hur vi uppfattar den planet vars yttersta skikt vi befolkar: "På sätt och vis kan jorden betraktas som den stora glömskan, så självklar för oss att den är osynlig [ ] Jordens hjärta är oss fjärran, därför uppfattar vi också att jordens liv försiggår på dess tunna hud och i biosfärens samspel mellan mark och himmel. Boken vann pris i tävlingen Årets svenska måltidslitteratur 2019 i kategorin "Livsstilslitteratur". Juryns motivering: "Matlagning i kokgrop för närmast tankarna till exotiska tradioner i fjärran länder, men författarna visar med stort allvar skogens möjligheter i skogen i Roslagen. Boken är avväpnande i sin ambition att visa hur naturresurser från bär, vilt och svamp med kött kan nyttjas, och detta med riktigt skogsmurriga bilder."