Förlagslista

D=distributionsförlag G=Grossistförlag K=Kommissionsförlag