Dessa allmänna villkor/köpvillkor ersätter tidigare köpvillkor och muntliga överenskommelser och är tillämpliga på alla uppdrag där inte särskilda villkor skriftligen avtalats.

Välkommen som ny kund!

Förlagssystem är Sveriges största distributör av böcker och distribuerar åt ca 400 förlag. Vi har även ett grossist-sortiment av både svenska och utländska böcker.Om du är, eller har för avsikt att bli, återförsäljare av böcker med en registrerad firma eller är en skola, kan du bli kund hos oss.
När du fyllt i, skickat in och fått ansökan godkänd kan du handla böcker ur vårt sortiment.

 

Kundansökan (pdf) »
Skicka den ifyllda kundansökan till order@forlagssystem.se

Account Application (pdf) »
Fill in the form and send it to order@forlagssystem.se

Förlagssystem AB
Box 30195
104 25 Stockholm

Tel 08-657 95 00
Fax 08-657 19 95
E-post order@forlagssystem.se


Orderläggning sker via www.fsbutiken.se. Alla leveranser sker genom FS fraktavtal om inte annat anges.

En order är en samlad beställning för leverans vid ett tillfälle med samma leveranssätt och -villkor. Order läggs via FS-butiken, www.fsbutiken.se, via mail till order@forlagssystem.se eller på telefon 08-657 95 00. Det händer att en vara är slut i lager vid beställningstillfället. Ordern registreras och varan skickas så fort den inkommit i lager igen. Annullering av order kan endast göras om behandling av ordern ej påbörjats. Kontakta Kundservice vid behov av annullering. 

Förlagssystem förbehåller sig rätten att välja hur gods ska packas (kartong, pall, pallbox). Vid särskilda önskemål av packning av gods och kostnaden för detta överenskommes separat. 

Vid önskemål om packning eller vid orderläggning via mail kontakta oss på order.
order@forlagssystem.se

 

 

Leveranser sker med av Förlagssystem vald transportör. Beställaren ska vara ansluten till Pallöverföringssystemet (PÖS) annars tillkommer, i förekommande fall, debitering för pall. För egna transportupplägg kontakta order@forlagssystem.se.

Fritt vårt lager. Fraktkostnad tillkommer på alla leveranser, även på restorder. Godset ska i köprättsligt hänseende anses vara överlämnat till köparen när transportör mottagit varorna. Leveranser sker med Postens företagspaket eller postpaket. Kunder med egna fraktavtal kan kontakta oss för att få levererat på dessa istället.

För leverans till utlandet kontakta kundservice för prisuppgift på order@forlagssystem.se

OBS! Priserna med Schenker kan variera, storstadstillägg läggs på för transporter till Stockholm och Göteborg

 

Posten paket inrikes och Schenker

Max vikt (kg)Postnord ParcelMyPack CollectSchenker
37990
58995
10109115
15129135
20155165
371
576
999
12105
15110
20118

Priser på artiklar sätts av respektive förlag/varuägare. Dessa kan när som helst ändras. Avseende fraktpriser och andra övriga priser/avgifter förbehåller Förlagssystem sig rätten att när som helst ändra dessa. Alla priser anges exklusive moms.

Betalningsvillkor är fri leveransmånad (kalendermånad) + 20 dagar för bokhandel. För övriga kunder är betalningsvillkoret 30 dagar. Fakturering sker månadsvis med månadens order samlade på en faktura (samlingsfaktura) eller per order. Om fakturan inte betalas i rätt tid och till fullständigt belopp, skickas en betalningspåminnelse. Aktuell påminnelseavgift läggs till skulden. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning lämnas fakturan till inkasso. Vid försenad betalning kan kundnumret spärras eller sägas upp.

 

 

Returer ska vara förlagsgodkända i förväg. Kontakta returer@forlagssystem.se i första hand, aktuellt förlag i andra hand för att ställa din returförfrågan. Efter godkänd returfråga erhålls ni returunderlag som ni ska få bifoga med artiklar som returneras. Endast de artiklar i det godkända returfrågan får returneras. Önskar ni returnera ytterligare artiklar ska en ny returfråga göras. Artiklar som returneras får inte vara defekta utan ska vara säljbara. Böcker från vår svenska grossist och Bokimporten är inte returberättigade. Returleveranser skickas med Postens företagspaket, DHL, Schenker eller annan speditör/transportör, direkt med nedanstående adress. Förlagssystem hämtar inte ut kollin på t.ex. Postombud eller motsvarande.


Ej förlagsgodkända returer som ankommer Förlagssystem återsänds till avsändaren på avsändarens bekostnad. Hanteringskostnad och returavgift tillkommer. Returer ska packas enligt gällande packinstruktion. Aktuell packinstruktion återfinns på www.fsbutiken.se

 

För att en reklamation skall godkännas skall den göras senast en vecka efter att varan/varorna är mottagna. Vid reklamation uppge alltid orsak, kundnummer, följesedelsnummer/fakturanummer, ISBN-nummer och antal. Trasiga paket från speditör eller fraktare skall alltid göras direkt till transportören.


Kontakta vår orderavdelning:
reklamationer@forlagssystem.se


Tel 08-657 95 00
Fax 08-657 19 95

Returfrågan ska innehålla

- Förlagets namn (gärna i ämnesraden på mejlet)
- Följesedelsnummer eller Fakturanummer
- Kundnummer
- Kontaktuppgifter
- ISBN, titel och antal
- Information om ev orsak till returförfrågan

Returadress

Förlagssystem AB
Returer
Tunavägen 90, port 12-15
791 61 Falun

 

 

Defektreturer

Förlagssystem AB

Kundservice

Box 735

791 29 FALUN

 

Ange orsak och följesedelsnummer.

På Förlagssystem värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

 Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Förlagssystem AB, org. nr 556142-1636 med Warfvinges väg 30, 112 51 STOCKHOLM är personuppgiftsbiträde till våra uppdragsgivare.

Vilka kontaktuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål (varför)?

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att administrera och leverera våra varor och tjänster samt Kundregister och kundreskontra Namn
tillhandahålla kundservice Organisationsnummer.
Kontaktuppgifter (t.ex. adress,
e-post och telefonnummer).
Orderhistorik
Betalningshistorik.
Betalningsinformation.

 

Laglig grund: Fullgörande av avtal mot våra uppdragsgivare. Denna insamling av dina kontaktuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden.

Lagringsperiod: Så länge avtalet gäller och därefter i 7 år i syfte att uppfylla bokföringslagen

 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretagVilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Förlagssystem är personuppgiftsbiträden åt våra uppdragsgivare.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för uppdragsgivares räkning och enligt deras instruktioner. Vi har skriftliga avtal med våra uppdragsgivare genom vilka vi garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar oss att följa deras säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar alltid personuppgifter i våra egna IT-system. För information och marknadsföring anlitar vi ett program från ett externt företag där ett personuppgiftsbiträdesavtal är upprättat.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om lagringsperiod ovan.

 

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga

personuppgifter.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgift.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

 

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Hos oss använder vi följande cookies:

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).

3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).

4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).

5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter.

 

Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Vi tar dataskydd på stort allvar och har ni några frågor vänligen kontakta kundservice.

 

Uppdaterad information till våra kunder om hur Förlagssystem förbereder sig mot COVID-19 / Coronavirus

Stockholm/Falun den 16 mars 2020

 

Här kommer en uppdatering avseende våra aktiviteter för att på bästa möjliga sätt vidta förberedelser inför ett större utbrott av Coronaviruset. Samtliga aktiviteter syftar till att minimera risken för våra medarbetare och vår verksamhet.

 

Utöver förra veckans information har vi intensifierat vår åtgärdsplan:

 

 • Alla inrikesresor skärs ned till ett absolut minimi. Alla interna möten mellan Falun och Stockholm hanteras via video eller Skype.
 • Vi minimerar antalet fysiska mötestillfällen.
 • För de medarbetare som har möjlighet att jobba hemifrån kommer respektive chef att lägga upp en plan för detta.
 • Vi ser över arbetsplatserna för de medarbetare som är på plats på respektive kontor (Falun och Stockholm) och i möjligaste mån delar vi inte rum.
 • Vi undersöker och kartlägger hur våra leverantörer säkrar sin verksamhet.
 • Vi utökar möjligheten att ta in schemalagd personal från Manpower.
 • Samma förhållningsregler som gäller för vår egen personal, gäller även för Manpower och Samhallanställda.
 • Vi informerar våra kunder löpande om vårt interna arbete och produktionsläge, samt samlar information från marknaden avseende förväntad volymutveckling.
 • Vi har höjt beredskapen och sammankallar vår interna beredskapsgrupp löpande för att förbereda oss för ett utbrott.

 

Välkommen att kontakta Affärsutvecklingschef David Seifors på david.seifors@forlagssystem.se med eventuella frågor eller funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Harold Op het Veld

VD Förlagssystem AB

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Stockholm/Falun, 11 mars 2020

 

Vi vill härmed informera vilka aktiviteter Förlagssystem genomför för att förbereda sig på bästa möjliga sätt mot ett utbrott av Coronaviruset.

 

Följande aktiviteter är redan aktiverade:

 

 • Under vecka 10 har vi uppdaterat vår resepolicy där vi ställer in alla internationella tjänsteresor.
 • Personer som reser till utsatta områden privat skall informera företaget på förhand och i dialog tar vi fram en individuell handlingsplan. Informationsplikt kommer att omfatta alla utrikes resor från och med vecka 12.
 • Vi tar inte i hand så länge det finns smittorisk.
 • Städningen har intensifierats i produktionsanläggningen på ytor som delas av flertal personer och vi desinfekterar all utrustning som efter användning skall gå över till en ny medarbetare.
 • All gemensam utrustning rengörs av användaren efter användning med våtservetter, t ex läsplattor, scannrar och plockvagnar.
 • Handsprit finns i alla våra utrymmen.

 

Utöver ovanstående har vi höjt beredskapen och sammankallat beredskapsgruppen för att förbereda oss för ett utbrott. Vi arbetar i nära dialog med vårt bemanningsföretag och informerar personalen löpande hur man skall agera vid symptom och vart man skall vända sig.

 

Vi har uppdaterat ersättningsplanen för chefer och kritiska medarbetare och vi kommer att se över om vi kan erbjuda personalen i Stockholm, där smittorisken är högre än i Falun, att arbeta hemifrån i större utsträckning. Dessutom utvärderar vi om vi kan förlägga externa möten digitalt i stället för fysiskt.


Vidare har vi kontaktat alla våra affärskritiska leverantörer för att säkerställa att det finns åtgärdsplaner hos dem vid ett möjligt utbrott.

 

Välkommen att kontakta Affärsutvecklingschef David Seifors med eventuella frågor eller funderingar.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Harold Op het Veld

VD