FS-butiken ägs och drivs av Förlagssystem som är Sveriges största oberoende distributör och grossist av böcker.


Vi har ca 250 anställda och företaget är geografiskt uppdelat mellan kontorslokalerna i Hornsberg och vår lagerdistribunal i Falun. Förlagssystem fungerar som en enkel och pålitlig länk för effektiv hantering av böcker och andra media. En länk från förlaget via bokhandeln och hela vägen ut till läsaren.


Distributionsbegreppet tillförs ständigt nya värden. Förlagssystem finns i frontlinjen i denna utveckling både när det gäller kunskaper och teknik. Vi ger därmed våra kunder möjlighet att kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet i trygg förvissning att distributionen fungerar på det enda vinnande sättet. Det bästa tänkbara.